Ons bied twee pakkette aan:
  • Back to Basics en...
  • Homeworkhelper

Back to Basics behels dat die leerder elke week 'n vaste aanlyn program volg, soos om 'n aanlyn toets of e-Learning kursus (of beide) teen 'n Vrydag 17h00 voltooi moet hÍ. Verduidelikings en hulp met vrae wat hier ontstaan word gehanteer deur middel van videos.
Koste:  R450pm

HomeworkHelper bied aan die leerder 'n addisionele platform deur middel van 'n klein en individuele WhatsApp groep waar vrae oor huiswerk ook gevra kan word. Die MATHmechanic maak 15 ure per week (T&V's geld) beskikbaar om met die leerders in hulle eie groepies te gesels oor enige vrae wat hulle het of hulp wat hulle benodig. Hulp word verskaf deur "chats", videos of YouTube Broadcasts.
Koste R850pm


Maniere van betaling
Ten einde die proses maklik en eenvoudig te maak word die inskrywings in twee kategorieŽ verdeel:

1) Betaling per EFT


2) Betaling per debietorder

(Alle betalings is vir die maand vooruit)


EFT betalings
Die maandelikse koste beloop soos hierbo uiteengesit, en bewys van betaling moet teen sluitingstyd van die 1ste van elke maand deur die MATHmechanic ontvang word - indien die betaling nie ontvang is nie, sal die leerder se profiel gedeaktiveer word.

In die geval van laat betalings sal die profiel heraktiveer word, maar 'n Administrasiefooi van R150 vir daardie maand sal by die volgende maand se faktuur gevoeg word.

Betalings vir die program om te begin gedurende 'n maand sal pro-rata vir die maand vooruit gefaktureer word.Debietorder betalings (Sien ons afslag!!)
Die debietorder vorm kan hier afgelaai word.
Die maandelikse fooi vir betaling met 'n debietorder is R350pm vir die Back to basics program en R700pm vir die HomeworkHelper program, met die eerste maand of gedeelte daarvan gratis, en die eerste betaling per EFT indien verkies. Alle terme en voorwaardes word in die debietorder vorm aangedui.Tydperk:
Gedurende vakansies word die leerders toegang gegee tot videos en basislyn vraestelle om hulle die geleentheid te gee om momentum te behou met die vereistes van die Wiskunde, en gedurende Desember word programme gegee om hulle solank voor te berei vir die volgende jaar.

Alle betalings is dus vir 12 maande van die jaar, met 'n vol kalendermaand kansellasie indien die MATHmechanic se dienste nie verder benodig word nie.